Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0937 416 992

0903 146 561

0906 777 360

CTY TNHH SX TM THIẾT BỊ ST

CTY THIẾT BỊ ST

(028) 3620 4069 - 0903 146 561 info@dienmaycongnghiep.net

Mr. Thái - Kinh Doanh

0906 777 360 thaitruongquang@gmail.com

Ms. Trân - Kinh Doanh 1

0937 416 992 kinhdoanh1@dienmaycongnghiep.net

Ms. Kim Long - Kinh Doanh 2

0934 135 900 kinhdoanh2@dienmaycongnghiep.net

Mr. Hậu - Kỹ Thuật

0907 767 696 kythuat@dienmaycongnghiep.net